Tradycjonalizm

Krytyczne spojrzenie
 
Encyklika papieża Piusa XII z roku 1947 Do czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy utrzymujących pokój i ...
Grzegorz Żebrowski2021-01-29
Encyklika Jana Pawła II o ekumenizmie
Grzegorz Żebrowski2021-01-20
Dekret o ekumenizmie z Soboru Watykańskiego II, podpisanego przez ówcześnie sprawującego urząd papieski - św. Pawła VI.
Grzegorz Żebrowski2021-01-20
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Prot. ...
Grzegorz Żebrowski2021-01-14
Kongregacja Nauki Wiary DEKLARACJA DOMINUS IESUS O JEDYNOŚCI I POWSZECHNOŚCI ZBAWCZEJ JEZUSA CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
Grzegorz Żebrowski2021-01-03
Ks Jules Didiot - doktor teologii - dokument przetłumaczony przez ks Władysława Szcześniaka.
Grzegorz Żebrowski2021-01-02
Eugeniusz IV. Cantate Domino – Bulla unii z Koptami
Grzegorz Żebrowski2021-01-02
Encyklika Piusa XII
Grzegorz Żebrowski2021-01-02
Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska św. Piusa V (z dnia 14 lipca 1570 r.)
Grzegorz Żebrowski2021-01-01
Konstytucja Soboru Watykańskiego I o nieomylności urzędu nauczycielskiego papieża
Grzegorz Żebrowski2021-01-01
Encyklika św. Piusa X O zasadach modernistów
Grzegorz Żebrowski2021-01-01