Tradycjonalizm

Krytyczne spojrzenie

Tym oto fragmentem z listu do Galatów tradycjonaliści usprawiedliwiają swoją krytykę obecnych papieży. Czy aby na pewno ten ustęp ich do tego uprawnia?

27 sty 2021 1

(Artykuł w fazie roboczej) Tradycjonaliści podważając słuszność Soboru Watykańskiego II zwracają uwagę, że do Soboru Watykańskiego II wszelkie zmiany w Kościele dokonywały się powoli i ewolucyjnie.

19 sty 2021

Dość częstym argumentem tradycjonalistów przeciwko wprowadzeniu zmian w Kościele jest cytowanie początkowego fragmentu z listu św. Pawła do Galatów

19 sty 2021 1

Czy kryzys wiary katolickiej jest owocem ostatniego soboru - jak uważa to profesor Roberto de Matei?

19 sty 2021

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Czy tradycjonalizm to herezja (uaktualnienie)?

Pojęcie herezji jest dosyć trudnym pojęciem. Najczęściej w celu zdefiniowania jakiegoś terminu, to sięgamy do powszechnie uznawanego autorytetu, jakim jest Słownik Języka Polskiego.

18 sty 2021 1

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Co to jest modernizm katolicki?

Co to jest modernizm i czy można nazywać nie-tradycjonalnych katolików modernistami? (wersja robocza artykułu)

18 sty 2021

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Kto zatem ma rację?

Czy można rozstrzygnąć, czyje argumenty są bardziej zasadne i które stanowisko można lepiej udowodnić?

17 sty 2021

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Czy św. Pius X był w błędzie?

Czy zatem św. Pius X się mylił i czy przysięga antymodernistyczna była błędem?

17 sty 2021

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Protestantyzacja

Czy posoborowe zmiany są przejawem protestantyzacji i czy jest to zagrożeniem dla naszej wiary i czy skutkiem wprowadzonych zmian jest to, że wierni przechodzą do protestantów?

13 sty 2021

Jest to dosyć często podnoszony problem przez tradycjonalistów, lecz niestety odnoszę również wrażenie, że znaczna część tradycjonalistów nie odróżnia Wielkiej Tradycji Apostolskiej, którą należy pisać wielką literą T, od tradycji Kościoła, która nie ma rangi Wielkiej Tradycji Apostolskiej, stojącej na równi z objawieniem Biblijnym.

13 sty 2021

Czyli o tym jak mają się nieomylne nauki poprzednich papieży do zmian wprowadzonych po Soborze Watykańskim II

13 sty 2021

Dlaczego Sobór Watykański II nie potępił komunizmu, dlaczego papież Franciszek nie potępił prześladowców Asi Bibi, itp?

13 sty 2021

Czy msza trydencka (przez tradycjonalistów zwana mszą wszech czasów) faktycznie powinna obowiązywać po wsze czasy zgodnie z bullą św. Piusa V?

13 sty 2021 1

Tradycjonaliści zwracają uwagę, że ten sobór nie można traktować jako nieomylny, ponieważ nie był dogmatyczny i nie zawierał w sobie klauzuli potępiającej.

13 sty 2021 1

Czy Bractwo św. Piusa X uznaje kult świętych ogłoszonych przez Kościół po Soborze Watykańskim II?

13 sty 2021 1

Bractwo św. Piusa X wypowiadając posłuszeństwo papieżowi powołało się na taką istniejącą możliwość w Kodeksie Prawa Kanonicznego, która w nadzwyczajnych sytuacjach umożliwia prowadzenie pewnych praktyk mimo braku wymaganego mandatu (albo wręcz wbrew wyraźnym zakazom) stolicy apostolskiej

13 sty 2021 1

Jakie są główne motywy utworzenia tej strony?

13 sty 2021 1

Czyli słów kilka o tym, kto jest czołowym adresatem treści zamieszczonych na tym serwisie

26 gru 2020 1

W kategorii: Kwestie fundamentalne

Czym jest tradycjonalizm?

Czyli kilka słów o tym, jakiej problematyki będzie dotyczył ten portal

26 gru 2020 1

Kwestie fundamentalne

Czyli kilka słów o tym, jakiej problematyki będzie dotyczył ten portal
2020-12-26
Czyli słów kilka o tym, kto jest czołowym adresatem treści zamieszczonych na tym serwisie
2020-12-26
Jakie są główne motywy utworzenia tej strony?
2021-01-13
Bractwo św. Piusa X wypowiadając posłuszeństwo papieżowi powołało się na taką istniejącą możliwość w Kodeksie Prawa Kanonicznego, która w nadzwyczajnych sytuacjach umożliwia prowadzenie pewnych praktyk mimo braku wymaganego mandatu (albo wręcz wbrew wyraźnym zakazom) stolicy apostolskiej
2021-01-13
Czy Bractwo św. Piusa X uznaje kult świętych ogłoszonych przez Kościół po Soborze Watykańskim II?
2021-01-13
Tradycjonaliści zwracają uwagę, że ten sobór nie można traktować jako nieomylny, ponieważ nie był dogmatyczny i nie zawierał w sobie klauzuli potępiającej.
2021-01-13
Czy msza trydencka (przez tradycjonalistów zwana mszą wszech czasów) faktycznie powinna obowiązywać po wsze czasy zgodnie z bullą św. Piusa V?
2021-01-13